Heup en Elleboog dysplasie.

 

HD is een stoornis in de ontwikkeling van de heupgewrichten van de hond. Dit kan erfelijk zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook veroorzaakt worden door externe factoren als voeding en beweging.

 

Bij de Wheaten doen zich bijna nooit problemen voor die te maken hebben met HD (heupdysplasie). Het is belangrijk om dit zo te houden. Daarom zijn wij voorstander van het doen van HD-testen. In veel van de Nederland omringende landen is het testen op HD al verplicht gesteld.

Wij  fokken alleen als beide dieren een goede hd test uitslag hebben!

Maar kijken ook naar  de uitslagen van voorgaande generaties soms  ziet men slechte heupen na een aantal generaties terugkeren.

 
Voor HD  geldt hoe beter de resultaten van de ouders des te kleiner de kans op het ontstaan van HD.

Hierbij kunnen ook omgevings factoren een rol spelen, zoals te zware pups, micro trauma (uitlglijden op gladde vloeren, vallen, traplopen enz) overbelasting maar ook castratie/sterilisatie op jonge leeftijd. De aandoening kent dus meerdere factoren(omgeving en verervings risico) en lijkt polygenic(er zijn meerdere genen betrokken).