Variatie in bloedlijnen.

Om de genenpool zo ruim mogelijk te houden is het van belang dat een dekreu/fokteef niet te vaak wordt gebruikt. Het veelvuldig fokken met een dekreu/fokteef kan grote gevolgen hebben voor de variatie in bloedlijnen, met name als op een later moment blijkt dat de betreffende dekreu/fokteef een bepaalde genetische afwijking heeft en deze heeft doorgegeven aan zijn/haar nakomelingen.