Inteelt/verwantschap coëfficiënt.

Het inteelt/verwantschapscoëfficiënt zegt iets over hoeveel de ouderdieren in genetisch opzicht op elkaar lijken. Als het coëfficiënt 0% is, dan betekent dit dat de ouderdieren op geen enkele manier familie van elkaar zijn; dat zij genetisch niet op elkaar lijken. Het inteelt/verwantschapscoëfficiënt is dus afhankelijk van de genen die de ouderdieren gemeenschappelijk hebben.

 

Op dit moment zijn er nergens regels gesteld die toezien op de hoogte van het inteelt/verwantschaps-coëfficiënt. Het is wel van belang om het percentage zo laag mogelijk te houden, om nieuwe DNA mutaties (en daarmee nieuwe DNA gerelateerde ziektes) te voorkomen.

 

 

Wilt u het coëfficiënt weten van een bepaalde combinatie stuur ons dan een    mail .